top of page
Orthopedagogische begeleiding: individuele- en opvoedingsondersteuning

Als het op opvoeding van kinderen aankomt, bestaat er jammer genoeg geen handleiding of pasklare antwoorden. Heel wat ouders zitten dan ook af en toe met kleine of grote vragen rond opvoeding. Als orthopedagoog wil ik ouders dan ook zo goed mogelijk bijstaan wanneer de ontwikkeling van hun kind dreigt vast te lopen.

 

In 2014 behaalde ik mijn master Pedagogische Wetenschappen met afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de KULeuven. Daarnaast volgde ik ook de Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen die ik ook datzelfde jaar afrondde. Door mijn stages kwam ik terecht in de volwassenwerking van de gehandicaptenzorg en werkte ik 8 jaar lang binnen een voorziening die actief is in de zorg en ondersteuning aan personen met een beperking. Zelf kinderen krijgen bracht opnieuw de zin naar werken met jonge kinderen en hun gezinnen teweeg. Ik besloot dan ook om vanaf 2022 aan de slag te gaan binnen het Yuneco Combi team Leuven-Hageland waar ik kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose (verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek) ambulant ondersteun. 

Als mama ben ik constant op zoek naar mijn eigen opvoedingsstijl zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de noden en behoeften van mijn kinderen. Doordat mijn dochtertje zelf de diagnose van ASS kreeg, ben ik me ook meer en meer gaan specialiseren in ASS. 

Vanuit mijn jarenlange ervaring met gezinnen en de passie om te werken met kinderen, nam ik in 2022 het besluit om in te stappen in de Groepspraktijk Let's Grow. Daar ik me meer wil toeleggen op psychotherapeutische begeleiding van kinderen en jongeren nam ik ook de beslissing om te starten met het postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie.

Gelukkig gezin
Claudia-0134.jpg

Contact

Marlies Laire,

klinisch orthopedagoge

marlies@letsgrow-aarschot.com

 0480 68 17 01

Marlies zal onze praktijk helaas verlaten. Ze is nog aanwezig tot en met 2 mei 2023.

Aanbod

Mijn jarenlange ervaring in het werken met gezinnen en mijn toekomstige opleiding tot psychotherapeut maken dat ik kinderen/jongeren en hun ouders graag wil ondersteunen bij de volgende thema’s:

 • Problemen in de ouder-kind interactie/ communicatieproblemen (bv. Hoe op een verbindende manier in communicatie treden en blijven)

 • Opvoedingsondersteuning rond concrete situaties (bv. eetsituatie/ bedritueel dat moeilijk loopt)

 • Rouwverwerking (bv. Hoe omgaan met verlies, wat te doen als iemand sterft)

 • Psycho-educatie rond concrete thema's (bv. autisme, ADHD)

 • Studiebegeleiding (bv. Welke leerstijl hanteer je en hoe kunnen we die optimaliseren?)

 • Ondersteuning rond individuele thema's waar kinderen of jongeren tegenaan lopen, vb. pestsituaties, moeilijk vrienden maken, schoolse faalangst, ...

Praktisch 

tarieven

 • Intakegesprek (50 min): 60 euro

 • Individuele begeleiding (50 min): 50 euro (na 18u: 55 euro)

 • Gezinsbegeleiding (60 min): 60  euro (na 18u 65 euro)

 • Overleg met derden (60 min): 55 euro (+ 0,4170 euro/km)

 terugbetaling

 • Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. Contacteer je eigen mutualiteit om te vragen naar de mogelijkheden.

bottom of page