Orthopedagogische begeleiding: individuele- en opvoedingsondersteuning

Als het op opvoeding van kinderen aankomt, bestaat er jammer genoeg geen handleiding of pasklare antwoorden. Heel wat ouders zitten dan ook af en toe met kleine of grote vragen rond opvoeding. Als orthopedagoog wil ik ouders dan ook zo goed mogelijk bijstaan wanneer de ontwikkeling van hun kind dreigt vast te lopen.

In 2014 behaalde ik mijn master Pedagogische Wetenschappen met afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de KULeuven. Daarnaast volgde ik ook de Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen die ik ook datzelfde jaar afrondde.

Na jaren als (hoofd)monitor gewerkt te hebben in de speelpleinwerking was ik blij dat ik deze studies kon voltooien en ging vol goede moed aan de slag. Door mijn stages kwam ik terecht in de volwassenwerking van de gehandicaptenzorg. Ik werk sinds 2014 binnen een voorziening die actief is in de zorg en ondersteuning aan personen met een beperking.

Zelf kinderen krijgen bracht opnieuw de zin naar werken met jonge kinderen en hun gezinnen teweeg. Als mama ben ik constant op zoek naar mijn eigen opvoedingsstijl zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de noden en behoeften van mijn kinderen.

Vanuit mijn jarenlange ervaring met gezinnen en de passie om te werken met kinderen, nam ik in 2022 het besluit om in te stappen in de Groepspraktijk Let's Grow. Daar ik me meer wil toeleggen op psychotherapeutische begeleiding van kinderen en jongeren nam ik ook de beslissing om te starten met het postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie.

Gelukkig gezin
foto Marlies.jpg

Contact

Marlies Laire,

klinisch orthopedagoge

marlies@letsgrow-aarschot.com

 0480 68 17 01

Aanbod

Mijn jarenlange ervaring in het werken met gezinnen en mijn toekomstige opleiding tot psychotherapeut maken dat ik kinderen/jongeren en hun ouders graag wil ondersteunen bij de volgende thema’s:

  • Problemen in de ouder-kind interactie/ communicatieproblemen (bv. Hoe op een verbindende manier in communicatie treden en blijven)

  • Opvoedingsondersteuning rond concrete situaties (bv. eetsituatie/ bedritueel dat moeilijk loopt)

  • Rouwverwerking (bv. Hoe omgaan met verlies, wat te doen als iemand sterft)

  • Psycho-educatie rond concrete thema's (bv. autisme, ADHD)

  • Studiebegeleiding (bv. Welke leerstijl hanteer je en hoe kunnen we die optimaliseren?)

  • Ondersteuning rond individuele thema's waar kinderen of jongeren tegenaan lopen, vb. pestsituaties, moeilijk vrienden maken, schoolse faalangst, ...

Praktisch 

tarieven

  • Individuele begeleiding (50 min): 50 euro (na 18u: 55 euro)

  • Gezinsbegeleiding (60 min): 60 euro (na 18u: 65 euro)

  • Overleg met derden (60 min): 55 euro (+ 0.35 euro/km)

 terugbetaling

  • Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. Contacteer je eigen mutualiteit om te vragen naar de mogelijkheden.