Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren

Binnen onze praktijk kunnen kinderen en jongeren terecht bij psychologe Sofie voor psychodiagnostiek. Kinderen of jongeren kunnen hiervoor doorverwezen worden door de school, het CLB, een andere therapeut (vb. logopedist) een arts (vb. kinderpsychiater) of worden aangemeld op het initiatief van de ouders

 

Via psychodiagnostiek kan er een beeld gekregen worden van de aandacht- en concentratiemogelijkheden van het kind en kunnen er hieromtrent ook gerichte adviezen gegeven worden. Een uitgebreid intelligentieonderzoek met profielanalyse geeft een beeld van de sterktes en uitdagingen binnen het intelligentieprofiel. Deze informatie kan worden meegenomen om zo goed mogelijk aan de leernoden van het kind te beantwoorden. Daarnaast is een IQ-test vaak nodig voor het verkrijgen van terugbetaling voor logopedische therapie. 

Praktisch

U kan hiervoor terecht bij psycholoog-gedragstherapeute Sofie Wyns via sofie@letsgrow-aarschot.com of 0494 71 23 67.

 

Intelligentieonderzoek is mogelijk van 4 tot 17 jaar


Aandacht- en concentratieonderzoek is mogelijk van 6 tot 16 jaar.

happy-child-writing-Teachers-on-Call.jpg

Tarieven


- Beperkt IQ onderzoek i.f.v. terugbetaling logopedie: €120

- Uitgebreid IQ onderzoek met profielanalyse: €150

- Onderzoek aandacht en onderzoek: €150

- Gesprek (intake, advies, ...): €60 

Sofie Foto Website.png