Psychotherapeutische begeleiding voor jongeren

Jongeren zijn volop op zoek naar het vormgeven van hun eigen identiteit in een wereld die voortdurend in verandering is. De adolescentie wordt gekenmerkt door het separatieproces en de zoektocht naar de eigen waarden. Tegelijk worden er zowel op school als thuis en in de vrije tijdsbesteding allerlei eisen gesteld waaraan de jongere moet voldoen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de jongere hierdoor soms overspoeld geraakt of onzeker wordt. Dit kan zich uiten in vervelende gedachten of gevoelens, een sombere stemming, (faal)angst, een laag zelfbeeld, gebrek aan motivatie of een gevoel van onrust.

Teenage Group

De positie die ouders en het gezin innemen verschuift tijdens de adolescentie en maakt plaats voor andere sociale interacties. De spanningen die de jongere ervaart hebben een invloed op het gezin. Omgekeerd speelt de thuissituatie en hoe ouders omgaan met deze spanningen een rol in het vormgeven van veerkracht bij de jongere. Een gangbare reactie is dat de jongere zich terugtrekt. Bij de psychotherapeut wordt er geleerd om deze moeilijke emoties te benoemen met oog op het herstellen van de communicatie.

Tijdens een traject wordt gekeken waar de jongere mee worstelt. Waar heeft hij/zij net last van, wat zou hij/zij anders willen zien?, Hoe heeft hij/zij al eerdere moeilijke situatie overwonnen. Eveneens leren zij handvatten en vaardigheden die hen hierbij kunnen helpen. Belangrijk is dat de ouders ook betrokken worden in het traject, ook zij zullen moeten samenwerken en met een open blik kijken naar hun handelen.

Jongeren die door het leven gaan met een diagnose hebben vaak reeds strategieën ontwikkeld om hiermee om te gaan maar worden tijdens de adolescentie met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. In de zoektocht naar een eigen identiteit houdt het thema ‘normaliteit’ deze groep nog meer bezig dan andere jongeren. Er is vaak weinig contact met het lichaam, een overgevoeligheid voor prikkels en weerstand tegen verandering. Met of zonder diagnose, bij onze psychotherapeut is elke jongere een individu met zijn eigen moeilijkheden en vooral met zijn eigen krachten. Tijdens het proces worden er handvaten aangeleerd om zelf het spanningsniveau te reguleren, angst te verminderen, om te gaan met emoties en moeilijke ervaringen op een kalme manier te verwerken.

De psychotherapeut zoekt aansluiting bij de leefwereld van de jongere om hen te leren omgaan met de uitdagingen die zich aandienen tijdens deze belangrijke levensfase en met specifieke moeilijkheden die de jongere ondervindt. Hierbij spelen de krachten en talenten van de jongere een centrale rol. De psychotherapeut helpt om terug een balans te vinden in hun leven.

Praktisch

Jongeren kunnen bij onze psychotherapeut Veronique terecht voor begeleiding bij hulpvragen rond:

- Eigen waarden ontdekken

- Vervelende gevoelens en gedachten

- Hoogsensitiviteit

- Faalangst

- Onrust

- Identiteit

- Gebrek aan motivatie

- Zelfacceptatie / laag zelfbeeld

- Communicatieproblemen

- Omgaan met negatieve ervaringen (bv: scheiding)

- Assertiviteit
- Vol hoofd hebben
- Regelmatig boos zijn en/of prikkelbaar

- Pesten
- Zich niet goed in zijn/haar vel voelen
- Psychosomatische klachten (bv. buikpijn)

- …


Elke vraag wordt serieus genomen. Wij zullen intern bekijken of wij ermee aan de slag kunnen en iemand in huis hebben die een gepaste begeleiding kan opstarten. Mail gerust je hulpvraag door en wij bekijken samen hoe we verder aan de slag gaan

De eerste consultatie wordt een intake-gesprek genoemd. Hierbij ontmoeten de jongere, eventueel vergezeld door de ouder(s), en psychotherapeut elkaar voor een verkenning van de klachten, verwachtingen en mogelijkheden. Het is belangrijk dat ook de cliënt een goed gevoel heeft bij de psychotherapeut. In volgende gesprekken wordt er toegewerkt naar de doelen die samen vooropgesteld worden en is er steeds ruimte voor het binnen brengen van actuele moeilijkheden. Het afronden gebeurt in  samenspraak en de psychotherapeut blijft ook nadien altijd een aanspreekpunt. Een sessie duurt 50 minuten en kost €60.

Contacteer Veronique Wyns voor meer info of om een afspraak te maken: veronique@letsgrow-aarschot.com of 0472 32 19 89.