Psychotherapeutische begeleiding voor kinderen

De hoge prestatiedruk, het gevulde weekschema en andere zaken die kinderen in hun rugzakje meedragen kunnen leiden tot emotionele, gedragsmatige en cognitieve moeilijkheden. Het kunnen benoemen van wat er speelt is overigens niet altijd evident voor kinderen. Verbaal benoemen wat er achter bepaald gedrag zit, is vaak een grote drempel. Samen proberen we zicht te krijgen op wat er juist speelt.

Tijdens een traject leert het kind om open te staan voor alle ervaringen die het leven biedt, zowel de positieve als de negatieve. Men leert zicht te krijgen op hun binnenkant en krijgt handvatten aangeboden om ermee aan de slag te gaan. 

Praktisch

Kinderen kunnen bij onze psychotherapeut Veronique terecht voor begeleiding bij hulpvragen rond:

- Emoties benoemen en reguleren

- Ontdekken wat je belangrijk vindt

- Vervelende gevoelens en gedachten

- Hoogsensitiviteit

- Faalangst

- Onrust

- Vol hoofd hebben
- Regelmatig boos zijn en/of prikkelbaar

- Pesten
- Zich niet goed in zijn/haar vel voelen
- Psychosomatische klachten (bv. buikpijn)
- …

 

Elke vraag wordt serieus genomen. Wij zullen intern bekijken of wij ermee aan de slag kunnen en iemand in huis hebben die een gepaste begeleiding kan opstarten. Mail gerust je hulpvraag door en wij bekijken samen hoe we verder aan de slag gaan.
 

De eerste consultatie wordt een intake-gesprek genoemd. Hierbij ontmoeten het kind, ouder(s) en psychotherapeut elkaar voor een verkenning van de klachten, verwachtingen en mogelijkheden. Het is belangrijk dat zowel ouder(s) als kind een goed gevoel hebben bij de psychotherapeut. In volgende gesprekken wordt er toegewerkt naar de doelen die samen vooropgesteld worden en is er steeds ruimte voor het binnen brengen van actuele moeilijkheden. Het afronden gebeurt in samenspraak en de psychotherapeut blijft ook nadien altijd een aanspreekpunt. Een sessie duurt 50 minuten en kost €60.

Contacteer Veronique Wyns voor meer info of om een afspraak te maken: veronique@letsgrow-aarschot.com of 0472 32 19 89.

Gelukkige kinderen

Elk kind is anders. Voor sommige kinderen kan onze wereld erg verwarrend en onvoorspelbaar zijn. Sommige kinderen hebben al wat ervaringen achter de rug, die een impact hebben op hun gemoedstoestand, zelfwaarding en gedachten.
Het ene kind weet hier soms niet zo goed blijf mee en heeft wat extra handvatten nodig.

 

Soms komt hier ook een diagnose (bv. autisme of ADHD) aan te pas, maar voor onze psychotherapeut is elk kind een individu met zijn eigen moeilijkheden en vooral met zijn eigen krachten. Tijdens een traject zal het vooral gaan rond leren omgaan met gedachten, gevoelens en gedrag. Er worden handvaten aangeleerd om zelf het spanningsniveau te reguleren, angst te verminderen, emotionele intelligentie te ontwikkelen en moeilijke ervaringen op een kalme manier te verwerken.

 

Bij de psychotherapeut wordt er een veilige plek gecreëerd waar gewerkt wordt met de krachten van het kind. Het kind mag er zijn, wat deze ook denkt, voelt of doet. Er wordt stilgestaan bij de talenten van het kind: wat het boeiend vindt, waar het goed in is en welke waarden hij of zij belangrijk vindt. De eigenheid van het kind krijgt er een stem.

Evenzeer worden de ouders/steunfiguren betrokken in het proces, aangezien zij hun kind het beste kennen. Ouders zullen samenwerken met de psychotherapeut om een verandering teweeg te brengen.

Gelukkige kinderen