top of page

Psychotherapie kinderen en jongeren - Liesbeth

Het is de wens van alle ouders dat hun kinderen hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen en dat ze opgroeien tot gelukkige kinderen, adolescenten, jongvolwassenen ... Echter, de meeste ouders maken zich wel eens zorgen omdat deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Zo kunnen externe gebeurtenissen en/of innerlijke conflicten/deficits voor de nodige uitdagingen zorgen en onze innerlijke belevingswereld uit balans brengen. Vaak komen ze er alleen of met de steun van de omgeving wel uit. Maar soms maken ouders zich toch wat méér zorgen, of gaan de problemen zwaar wegen op het gezinsleven, of voelen ouders zich elders niet gehoord … Als dat het geval is, dan kan psychotherapie hulp bieden. 

Als systeemtheoretisch psychotherapeut wil ik samen met jullie, jullie weg een stuk mee bewandelen. Een eerste stap hierbij, is het creëren van een plek waar kinderen en jongeren kunnen thuiskomen met hun zorgen, problemen, dromen en verlangens. Blij, bang, boos, verdriet en later ook complexere emoties worden uitgespeeld, getekend, verteld,… En er wordt met liefdevolle aandacht naar geluisterd. Op die manier kunnen we onszelf en onze omgeving beter leren aanvoelen.

In therapie hecht ik veel belang aan het samen op zoek gaan. Voor mij houdt dit in dat we samen kunnen reflecteren over datgene waar je op vastloopt. We gaan op zoek naar de betekenis van symptomen en we zoeken naar hoe we weer meer evenwicht kunnen vinden. Door je bewuster te worden van een aantal thema’s die spelen in je leven, komt er vaak ruimte vrij om nieuwe keuzes te maken in hoe je hiermee omgaat.

In deze zoektocht werken we ook steeds samen met ouders, school en andere betrokken hulpverlening. In samenspraak bekijken we welke hulp en ondersteuning er nodig is.

Wie ben ik?

Opleiding

Mijn naam is Liesbeth (°1984). Ik behaalde mijn professionele bachelor Maatschappelijk Werk aan de Sociale Hogeschool te Heverlee (2006). Daarnaast behaalde ik een master in de Criminologische Wetenschappen aan de KULeuven (2008). Ik volgde de vierjarige opleiding tot Systeemtheoretische Psychotherapie (2011 – 2015) met bijkomende verdieping in Narratieve Hulpverlening (2015 - 2016).

Naast andere studiedagen en vormingen (o.a. rond suïcidepreventie bij jongeren), volgde ik in 2018 de credit-opleiding ontwikkelingspsychologie en klinische psychiatrie binnen de VUB. Deze opleidingen steunen me in mijn kennis rond de normale ontwikkeling van het jonge kind en van atypische emotionele en sociale ontwikkeling en de uitingen in gedrag bij jonge kinderen.

Vanuit de opleiding systeemtheoretische psychotherapie, besef ik heel erg het belang van (het zoeken naar) verbinding in het werken met kinderen en jongeren. Het volgen van de opleiding ABFT (Level 1) aan de KULeuven (september 2021), geeft me houvast om op een systematische manier therapiedoelen (herstel van vertrouwen en versterken van gezinsrelaties) te bereiken.

Werk

Van 2008 tot 2019 werkte ik in het UPC KULeuven Campus Kortenberg op de forensisch psychiatrische afdeling voor jongeren. Dit wil zeggen, jongeren die geplaatst worden door de jeugdrechter n.a.v. gedragsproblemen en een bijkomende psychiatrische problematiek. Hier heb ik heel wat ervaring opgebouwd in het werken met jongeren met emotionele en gedragsproblemen, hun gezinsleden en hun ruimere context.

In 2017 ben ik gestart als systeemtheoretisch Psychotherapeut binnen het kinder- en jongeren team te Liraz (praktijk voor psychotherapie te Heverlee). In 2019 nam ik afscheid binnen het UPC, om me ook binnen het CGG Vlaams-Brabant Oost meer toe te leggen op psychotherapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren en hun ouders.

Wat mag je verwachten van een eerste gesprek?
Het eerste gesprek is vooral een wederzijdse kennismaking. Jullie hulpvraag en verwachtingen worden verkend en jullie maken kennis met de manier van werken. In gezamenlijk overleg kan gekozen worden voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. Indien wenselijk kunnen verschillende vormen van therapie gecombineerd worden, zoals de combinatie van individuele therapie, oudertherapie, gezinsbegeleiding, enz. Samen zoeken we welke methodiek en setting het meest aanspreekt om opnieuw positieve wegen te bewandelen.

Praktisch

Liesbeth richt zich voornamelijk op de begeleiding van kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren, jongvolwassenen en hun ouders. Liesbeth kan hulp bieden bij:

  • het gedrag, de gevoelens en gedachten: sommige kinderen vertonen bijvoorbeeld opvallend actief gedrag, of hebben geregeld woedeaanvallen, of zijn erg vaak verdrietig of veel angstiger dan andere kinderen van die leeftijd.

  • relaties: wanneer kinderen of jongeren er niet goed in slagen positieve contacten uit te bouwen met leeftijdsgenoten en/of volwassenen.

  • de brede ontwikkeling: wanneer de ontwikkeling van een kind in het algemeen moeilijker of trager lijkt te verlopen, bijvoorbeeld op vlak van zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling.

  • de opvoeding: wanneer ouders komen vast te zitten in een aanpak of omgang met hun kind(eren) die duidelijk niet goed werkt, maar ze niet weten of er niet in slagen dat op eigen houtje bij te sturen.

  • verwerking: sommige kinderen maken dingen mee die anderen niet meemaken, zoals een ernstige ziekte, een overlijden, een verkeersongeval, ... De verwerking van een moeilijke gebeurtenis vraagt voor elk kind tijd, maar bij sommige kinderen en jongeren verloopt dit verwerkingsproces moeizaam en is hulp aangewezen.

  • het schoolse leren: problemen met faalangst, demotivatie,…

(Geïndexeerde) tarieven vanaf 1/1/2023 

  • Individuele psychotherapie (50 min): overdag 65 euro - na 18u en 70 euro 

  • Gezinstherapie (60 min): overdag 75 euro- na 18u 80 euro

  • Overleg met derden (schooloverleg, multidisciplinair overleg,...): 70 euro (+ 0,35 euro/km)

 

Terugbetaling

Gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit is mogelijk bij de psycholoog/psychotherapeut. Op de website van de mutualiteit vind je hierover meer informatie. 

 

Annuleren van afspraken

Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, kan je die annuleren door te bellen of te mailen naar de psychotherapeut. Een annulatie van een afspraak dient steeds 48 uur vooraf te gebeuren, zo niet zijn we genoodzaakt de afspraak toch aan te rekenen. Indien u niet aanwezig kan zijn omwille van ziekte, vragen we om een ziekteattest te bezorgen.

Contact

liesbeth@letsgrow-aarschot.com

bottom of page