Psychotherapeutische begeleiding voor volwassenen
Rijpe Vrouw Gesloten Ogen

De maatschappij waarin we leven stelt ons voor uitdagingen in verschillende levensdomeinen. Ons draagvlak is niet altijd breed genoeg om hieraan te beantwoorden en dit kan leiden tot stress. Deze spanningen kunnen zich manifesteren in een brede waaier aan klachten, zowel op lichamelijk als mentaal niveau. Wanneer de draaglast groter wordt dan onze draagkracht zal ons lichaam ‘halt’ roepen onder de vorm van allerlei mogelijke symptomen. Voorbeelden hiervan zijn psychosomatische klachten, angst, slaapmoeilijkheden, piekeren, sombere stemming en vermoeidheid.

Er wordt gewerkt binnen het kader van de ‘Oplossingsgerichte therapie’. Dit wil zeggen dat er niet uitsluitend op stoornissen en problemen wordt gefocust maar ook op de positieve elementen in iemands leven zoals welbevinden en talenten.  

Oplossingsgerichte therapie betekent niet dat er pasklare antwoorden zijn, maar wel dat we samen opzoek gaan naar wat er wel al aanwezig is, wat er wel goed gaat (ookal zijn dat mini-momentjes).

Er is steeds ruimte om stil te staan bij actuele hindernissen maar er zal vooral gezocht worden naar manieren om positieve verandering teweeg te brengen. We verkennen de sterktes die ieder in zich draagt en we gaan bestaande bronnen van veerkracht uitvergroten om het draagvlak meer weerbaar te maken. Opzoek gaan naar belangrijke hulpbronnen en steunfiguren maakt ook deel uit het van het proces.

Begrijpen hoe bepaalde gedrags- en gedachtenpatronen ons leven kleuren en leren hoe we deze in eigen handen kunnen nemen zal een belangrijk onderdeel uitmaken van het traject. Dit houdt onder andere het aanvaarden van gebeurtenissen en emoties die je niet kan controleren in en het nastreven van belangrijke waarden en dromen, dit vanuit een verbinding met jezelf en het ‘hier en nu’.

Deze therapievorm biedt naast de hierboven genoemde klachten eveneens ondersteuning voor groei en zelfontwikkeling, existentiële vragen en zelfacceptatie. Ontdekken wat echt belangrijk is, wat jouw dromen zijn en hoe je deze kan bereiken zal helpen bij het leiden van een betekenisvol bestaan. Een traject richt zich op een optimaal menselijk functioneren en groei.

Praktisch

Volwassenen kunnen bij psychotherapeut Veronique terecht bij hulpvragen rond:

 

- Stress-gerelateerde klachten

- Gebrek aan zingeving

- Je geremd voelen in het nastreven van doelen

- Zelfacceptatie / laag zelfbeeld

- Psychosomatische klachten

- Angst

- Slaapmoeilijkheden

- Piekeren

- Sombere stemming

- Vermoeidheid

- Perfectionisme

- Relatieproblemen

- …

Elke vraag wordt serieus genomen. Wij zullen intern bekijken of wij ermee aan de slag kunnen en iemand in huis hebben die een gepaste begeleiding kan opstarten. Mail gerust je hulpvraag door en wij bekijken samen hoe we verder aan de slag gaan

De eerste consultatie wordt een intake-gesprek genoemd. Hierbij ontmoeten de cliënt en psychotherapeut elkaar voor een verkenning van de klachten, verwachtingen en mogelijkheden. Het is belangrijk dat de cliënt een goed gevoel heeft bij de psychotherapeut. In volgende gesprekken wordt er toegewerkt naar de doelen die samen vooropgesteld worden en is er steeds ruimte voor het binnen brengen van actuele moeilijkheden. Het afronden gebeurt in samenspraak en de psychotherapeut blijft ook nadien altijd een aanspreekpunt. Een sessie duurt 50 minuten en kost €60.

Contacteer Veronique Wyns voor meer info of om een afspraak te maken: veronique@letsgrow-aarschot.com of 0472 32 19 89.