top of page
Logopedische begeleiding voor kinderen

Het heerlijke aan kinderen is dat ze volop in ontwikkeling zijn. Er valt zoveel te ervaren, te zien en te leren in onze wereld. Logisch dat we het niet allemaal tegelijk kunnen. Dat hoeft ook niet, ieder kind ontwikkelt op een eigen manier en op eigen tempo. Dat is heel natuurlijk.

Als logopedist kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van jouw kind. 

Er kunnen bezorgdheden zijn rond de spraak- of taalontwikkeling van het kind, soms komt deze trager op gang, lijkt deze anders te verlopen dan bij leeftijdsgenootjes of heeft het kind moeite met bepaalde klanken. Op basis van jullie verhaal en ons onderzoek, kunnen we besluiten of logopedische therapie aangewezen is. De ouders zien we als co-therapeut in het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling. 

Soms botsen kinderen op moeilijkheden bij het schoolse leren. We trachten samen uit te zoeken wat deze kinderen nodig hebben om tot leren te komen. Zo kan de logopedische behandeling zich richten op specifieke domeinen, zoals lezen, spellen of rekenen. Het kan ook zijn dat het kind uitdagingen ervaart bij verschillende schoolse domeinen. 

Claudia-9949.jpg

"Als logopediste is het belangrijk om actief in te zetten op de veerkracht van het kind. Een kind dat zich goed voelt, komt sneller tot leren. En succeservaringen leiden op hun beurt tot een verhoogd welbevinden. Een positieve spiraal zorgt dus voor maximaal leerrendement." - Claudia, talentgedreven logopediste Let's Grow

Gelukkige jonge geitjes met boeken

Afspraak maken

Kinderen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning als

kleuter en tijdens de lagere schoolperiode. 

Logopedisten Claudia Liesenborghs (DC*), Sarah De Wyngaert (C*), Amber Vancraenenbroeck (DC*) en Emma Janssens (DC*) kunnen hulp bieden bij:

- spraak- en taalontwikkeling

- leermoeilijkheden of leerstoornissen

Contacteer ons voor meer info of om een afspraak te maken:

Claudia Liesenborghs (coördinator): claudia@letsgrow-aarschot.com of 0498 85 46 17

Afhankelijk van de specifieke hulpvraag en beschikbaarheid van de agenda's zal u bij een van hen terechtkomen.
*DC: gedeconventioneerd, C: geconventioneerd

Praktisch 

Voor een logopedische behandeling is meestal een RIZIV-tussenkomst via uw ziekenfonds mogelijk. Indien er geen RIZIV-tussenkomst mogelijk is, voorzien de meeste ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling via de aanvullende verzekering. Wanneer u ons contacteert en het probleem kort toelicht, kunnen wij u vertellen welke arts (huisarts of welbepaalde arts-specialist) het voorschrift mag opstellen. We leggen dan ook meteen een datum vast voor een intake. De logopedische therapie gaat door in de praktijk. In overleg met de school is therapie op school mogelijk.

Annulatiebeleid 

Afspraken kunnen geannuleerd of verzet worden tot 24u op voorhand. Bij laattijdig of niet verwittigen zal een forfaitair bedrag worden aangerekend zonder tussenkomst van het ziekenfonds. In het geval van logopedische therapie op school is het de taak van de ouders om te verwittigen in het geval van afwezigheid van hun kind. 

bottom of page