Logopedische begeleiding voor kinderen

Het heerlijke aan kinderen is dat ze volop in ontwikkeling zijn. Er valt zoveel te ervaren, te zien en te leren in onze wereld. Logisch dat we het niet allemaal tegelijk kunnen. Dat hoeft ook niet, ieder kind ontwikkelt op een eigen manier en op eigen tempo. Dat is heel natuurlijk.

Als logopedist kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van jouw kind. 

Wanneer er bezorgdheden zijn rond de spraak- of taalontwikkeling van het kind, soms komt deze trager op gang en soms lijkt deze zelfs helemaal niet op gang te komen. Op basis van jullie verhaal en onze observaties, kunnen we besluiten of logopedische therapie aangewezen is. Aangezien de ouders hun kind het best kennen, zien we hen als co-therapeut in het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling. 

Soms botsen kinderen op moeilijkheden bij het schoolse leren. We trachten samen uit te zoeken wat deze kinderen nodig hebben om tot leren te komen. Zo kan de logopedische behandeling zich richten op specifieke domeinen, zoals lezen, spellen of rekenen. Het kan ook zijn dat het kind uitdagingen ervaart bij verschillende schoolse domeinen. 

"Als logopediste is het belangrijk om actief in te zetten op de veerkracht van het kind. Een kind dat zich goed voelt, komt sneller tot leren. En succeservaringen leiden op hun beurt tot een verhoogd welbevinden. Een positieve spiraal zorgt dus voor maximaal leerrendement." - Claudia, talentgedreven logopediste Let's Grow

Gelukkige jonge geitjes met boeken

Afspraak maken

Kinderen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning als peuter, kleuter en tijdens de lagere schoolperiode. 

Logopediste Claudia kan hulp bieden bij:

- spraak- en taalontwikkeling

- leermoeilijkheden of leerstoornissen

Contacteer Claudia Liesenborghs voor meer info of om een afspraak te maken: claudia@letsgrow-aarschot.com of 0498 85 46 17

Praktisch 

Voor een logopedische behandeling is meestal een RIZIV-tussenkomst via uw ziekenfonds mogelijk. Indien er geen RIZIV-tussenkomst mogelijk is, voorzien de meeste ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling via de aanvullende verzekering. Wanneer u ons contacteert en het probleem kort toelicht, kunnen wij u vertellen welke arts (huisarts of welbepaalde arts-specialist) het voorschrift mag opstellen. We leggen dan ook meteen een datum vast voor een intake.

Claudia is geconventioneerd. Hieronder vindt u de honoraria die door het RIZIV zijn vastgelegd:

- aanvangsbilan 30 min: 33,16 euro 

- therapie 30 min: 28,33 euro

- therapie 60 min: 56,89 euro

Voor extra verslaggeving en overleg wordt het therapietarief gehanteerd. 

De logopedische therapie gaat door in de praktijk. In overleg met de school is therapie op school mogelijk.