top of page

Logopedische begeleiding voor volwassenen

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor logopedische diagnostiek en therapie bij onderstaande moeilijkheden. Contacteer ons gerust indien u niet meteen terugvindt hoe we u kunnen helpen. We bekijken samen of we voor u de gepaste hulp kunnen bieden.

Slikstoornissen

Slikstoornissen (dysfagie) kennen heel wat oorzaken, waaronder een beroerte of hersentrauma, degeneratieve aandoeningen, spieraandoeningen en radiotherapie en/of chirurgie in het hoofd-halsgebied. Ook bij aerofagie, supragastrisch boeren, rumineren en globusgevoel kan u bij ons terecht.
 

Verworven taal- en spraakstoornissen

Problemen met het begrijpen en produceren van taal en/of de uitspraak ervan kunnen ontstaan na een neurologische aandoening zoals een beroerte, hersentrauma of  degeneratieve aandoening. Ook na radiotherapie of chirurgie in het hoofd-halsgebied kunnen spraakmoeilijkheden optreden. Indien u een totale laryngectomie of hemilaryngectomie onderging, kan u eveneens bij ons terecht.

Stemstoornissen

Bij klachten gaande van heesheid of stemvermoeidheid tot een volledige afwezigheid van stemgeluid kunnen we samen aan de slag gaan om uw stemkwaliteit te verbeteren en uw stem op een gezonde manier te leren gebruiken. Stemoptimalisatie is eveneens mogelijk.

Afspraak maken

Praktisch

Contacteer logopedist Amber Gielen (geconventioneerd) voor meer info of om een afspraak te maken: amber.gielen@letsgrow-aarschot.com of 0484 93 39 35.

Tarieven Amber Gielen

IMG_2260 (1).jpg

Voor een logopedische behandeling is meestal een RIZIV-tussenkomst via uw ziekenfonds mogelijk. Indien er geen RIZIV-tussenkomst mogelijk is, voorzien de meeste ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling via de aanvullende verzekering. Wanneer u ons contacteert en het probleem kort toelicht, kunnen wij u vertellen welke arts (huisarts of welbepaalde arts-specialist) het voorschrift mag opstellen. We leggen dan ook meteen een datum vast voor een intake.

De logopedische therapie gaat door in de praktijk of aan huis indien u zich moeilijk kan verplaatsen. Voor huisbezoeken worden er extra reiskosten aangerekend.

Annulatiebeleid 

Afspraken kunnen geannuleerd of verzet worden tot 24u op voorhand. Bij laattijdig of niet verwittigen zal een forfaitair bedrag worden aangerekend zonder tussenkomst van het ziekenfonds.

bottom of page