Logopedische begeleiding voor volwassenen

Soms krijgen volwassenen/ouderen te maken met onverwachte gebeurtenissen waardoor ze voor een nieuwe realiteit komen te staan. Zaken die vanzelfsprekend leken, kunnen dit opeens niet meer zijn. Dit kan een grote impact hebben. Samen proberen we deze realiteit een invulling te geven en slaan we een nieuwe weg in. 

Wanneer volwassenen/ouderen een beroerte of andere neurologische aandoening (zoals bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson of MS) krijgen, kan hun leven er plots helemaal anders uitzien op vlak van communicatie en/of voeding. De logopediste zoekt dan samen met jullie naar manieren om de communicatie opnieuw vlot te laten verlopen. In geval van slikproblemen worden de mogelijkheden naar voedingsaanpassingen bekeken en in beide gevallen wordt ook ingezet op een maximaal herstel/ behoud van de functies. Het betrekken van naaste familieleden is hierbij essentieel. 

 

Ook aandoeningen in het hoofd- en halsgebied (zoals bijvoorbeeld slokdarm- of larynxkanker) kunnen een grote impact hebben op de spraak- en/of slikfunctie. In sommige gevallen moet een totaal nieuwe manier van communicatie worden aangeleerd (zoals bijvoorbeeld tracheo-oesofageale spraak of gebruik van een elektrolarynx). De logopediste kan u hierin optimaal begeleiden en ondersteunen. Daarnaast worden indien nodig de opties naar inname van voeding bekeken en worden eventuele slikproblemen verder opgevolgd en behandeld. Ook hier wordt gestreefd naar een optimaal resultaat. Een multidisciplinaire samenwerking is hier van groot belang. 

 

Overmatig boeren kan een grote invloed hebben op het dagelijks leven. Wanneer het om supragastrisch boeren gaat, kan de logopediste hierin helpen. De nadruk wordt tijdens de therapie gelegd op psycho-educatie en het begrijpen en verklaren van de onderliggende mechanismen. Zo werken we samen aan een manier om het boeren te reduceren en sociale activiteiten opnieuw op te pikken. Overleg met andere disciplines waaronder gastro-enterologie en psychologie kan aangewezen zijn. 

 

Het kan zijn dat u door uw tandarts of orthodontist werd doorverwezen omwille van oromyofunctionele problemen. Wanneer foutieve mondgewoonten een invloed hebben op de stand van de tanden is het belangrijk dat deze worden aangepakt. Dit gebeurt steeds in overleg met de doorverwijzer. De logopediste legt hierbij de nadruk op een goede opvolging op lange termijn om zo de gewoontevorming zoveel mogelijk te garanderen.

 

Volwassenen kunnen terecht bij logopediste Lore. 

Zij kan hulp bieden bij:

- Neurogene communicatiestoornissen (afasie, dysartrie en verbale apraxie) en slikstoornissen

- Slik- en spraakstoornissen in het kader van hoofd- en halsoncologie

- Supragastrisch boeren

- Oromyofunctionele therapie

Contacteer Lore Aergeerts voor meer info of om een afspraak te maken: lore@letsgrow-aarschot.com

Voor een logopedische behandeling is meestal een RIZIV-tussenkomst via uw ziekenfonds mogelijk. Indien er geen RIZIV-tussenkomst mogelijk is, voorzien de meeste ziekenfondsen een gedeeltelijke terugbetaling via de aanvullende verzekering. Wanneer u ons contacteert en het probleem kort toelicht, kunnen wij u vertellen welke arts (huisarts of welbepaalde arts-specialist) het voorschrift mag opstellen. We leggen dan ook meteen een datum vast voor een intake.

Lore is geconventioneerd. Hieronder vindt u de honoraria die door het RIZIV zijn vastgelegd:

- aanvangsbilan 30 min: 32,83 euro 

- therapie 30 min: 26,50 euro

- therapie 60 min: 53,22 euro

Ook huisbezoeken zijn mogelijk regio Aarschot.

Praktisch