top of page
Visie

Deze praktijk ontstond vanuit een bezield verlangen om zelf te groeien en andere mensen te laten groeien. We kiezen voor de term ‘groeien’ in plaats van helpen omdat we voorstander zijn van actief mede-eigenaarschap van diegene met een hulpvraag. We vertrekken vanuit een oprechte waardering voor het individu en al zijn mogelijkheden en talenten. Van daaruit gaan we samen op pad als gelijkwaardige partners.

Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar ontmoeten, daar ligt je roeping - Aristoteles

Reaching Out aan de Zon
bottom of page