top of page
Psychotherapie voor kinderen vanaf 10 jaar en jongeren - Karen

Algemeen

Kinderen en jongeren worden dagelijks geconfronteerd met kleine en grote ontwikkelingstaken. Ze leren elke dag nieuwe leerstof, ze leren omgaan met succes en falen, ze leren omgaan met andere mensen, ze wonen samen in een gezin, ze leren gevoelens herkennen en hiermee omgaan, ze leren ruzie maken en deze oplossen,…. Het zijn allemaal uitdagingen die horen bij opgroeien, bij het leven. De meeste zaken lijken vanzelf te gaan. Toch zijn er momenten dat je zelf of je ouders het gevoel hebben vast te zitten, terwijl je zo hard je best doet om erdoor te geraken. Op momenten waar alles even tegen lijkt te zitten, kan het waardevol zijn om professionele begeleiding te zoeken.

Therapie kan nuttig zijn bij

 • Emotionele problemen (angst, stress, eenzaamheid, verdriet,…)

 • Fysieke klachten zonder medische oorzaak (vermoeidheid, weinig energie, pijnen,…)

 • Faalangst, gevoel van minderwaardigheid, weinig zelfvertrouwen

 • Problemen in relaties (vrienden maken, conflicten,…)

 • Problemen op school (pesten, gepest worden, schoolweigering,…)

 • Gedragsproblemen (moeite met gezag, agressie, druk gedrag, weglopen,…)

 • Verwerking van beperkingen, moeilijke gebeurtenissen

 • Moeilijkheden met de start van iets nieuw (nieuwe school, nieuwe hobby,…)

 • Voor ouders: verwerking van het anders lopen van de ontwikkeling van hun kind, opvoedingsproblemen,…

Wie ben ik?

Ik ben Karen (°1986). In 2009 studeerde ik af als psycholoog aan de KU Leuven en momenteel volg ik een 4-jarige therapie opleiding oplossingsgerichte therapie (Korzybski instituut). Na mijn afstuderen als psycholoog werkte ik in de bijzondere jeugdzorg, het ondersteuningsnetwerk (onderwijs) en het VAPH. Momenteel werk ik als zorgcoördinator binnen Yuneco Combi Condor (kinderpsychiatrie). Ik begeleid kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking in crisissituaties.
Kortom, ik werkte de afgelopen 15 jaar met kinderen, jongeren en hun gezin in een moeilijke thuissituatie, met problemen op school, met ernstige gedrags-en emotionele problemen, met zware trauma’s, …. In die 15 jaar leerde ik dat hoe groot de problemen ook zijn, iedereen de mogelijkheden heeft om verder te ontwikkelen en te komen tot een leven in balans.

Wat mag je verwachten?

Tijdens individuele of gezinssessies vertrekken we van jouw veranderwens en formuleren we duidelijke doelen die voor jou belangrijk zijn.  Volgende drie elementen zullen aanwezig zijn in elke therapiesessie.

PERSPECTIEF:
Binnen therapie gaan we op zoek naar een toekomst waar je op hoopt. We verleggen de focus van wat je niet meer wil, naar wat je wel wil. Van wat niet werkt, naar wat wel werkt.

MOGELIJKHEDEN:

Van jezelf: Met een vergrootglas gaan we op zoek naar de (iets) betere momenten, de momenten waarop we al een beetje de gewenste toekomst tegenkomen. We onderzoeken waarom deze momenten beter aanvoelen en komen dan automatisch bij je schatkist aan mogelijkheden, krachten, talenten.

Van de mensen rondom jou: Opgroeien doe je niet alleen. We zoeken uit welke mensen al voor jou supporteren of extra voor jou kunnen supporteren (je gezin, je familie, je vrienden, je leerkrachten,…) . We bekijken hoe je hen kan uitnodigen om mee te wandelen op jouw weg. 

VOORUITGANG:
We focussen ons op de kleine tekenen van vooruitgang en hoe je je schatkist van talenten ook begint in te zetten om kleine stapjes vooruit te zetten.

Praktisch

Karen richt zich voornamelijk op de begeleiding van jongeren (vanaf 10 jaar), jongvolwassenen en hun ouders. Karen werkt in de praktijk op maandag vanaf 15u.

Tarieven

 • Individuele psychotherapie (50 min): 65 euro

 • Gezinstherapie (60 min): 75 euro

 • Overleg met derden (schooloverleg, multidisciplinair overleg,...): 70 euro (+ 0,35 euro/km)

 

Terugbetaling

Gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit is mogelijk bij de psycholoog/psychotherapeut. Op de website van de mutualiteit vind je hierover meer informatie. 

Annuleren van afspraken

Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, kan je die annuleren door te bellen of te mailen naar de psychotherapeut. Een annulatie van een afspraak dient steeds 48 uur vooraf te gebeuren, zo niet zijn we genoodzaakt de afspraak toch aan te rekenen. Indien u niet aanwezig kan zijn omwille van ziekte, vragen we om een ziekteattest te bezorgen.

Contact

karen@letsgrow-aarschot.com

bottom of page